Ko strada na jedan od ovih pet načina, on je šehid

Ko strada na jedan od pet načina, on je šehid:

Ko pogine boreći se na Allahovom putu,on je šehid
Ko se utopi u vodi na Allahovom putu, on je šehid
Ko umre od (kakve) stomačne bolesti na Allahovom putu, on je šehid
Ko umre od (kakve) zarazne bolesti na Allahovom putu, on je šehid
Žena koja umre prilikom porođaja je šehid

Izvor: Sujutijeva zbirka hadisa (Sahih i Hasen)

587 total views, 1 views today

Iznesite svoje mišljenje

comments