Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Day: September 7, 2022

Da li je iko vidio pregradu koju je izgradio Zulkarnejn sa ciljem sprečavanja izlaska Jedžudža i Medžudža

Jedan je ashab vidio tu pregradu, a imam Buhari bilježi hadis mu’alek u kojem se to spominje, potvrđujući viđenje: “Čovjek je rekao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi…

KO JE ,,OBEZGLAVIO” I OTJERAO VIŠE HAFIZA IZ ISLAMSKE ZAJEDNICE – DA LI KOMUNISTI ILI REŽIM REISA KAVAZOVIĆA? (VIDEO)

Na popularnom Defteru Hefte, kojeg uređuje i vodi Fatmir Alispahić pojavila se nova tema vezana za reisa Kavazovića i novu odluku da se zabranjuje javnu…

ERDOGANOVA ‘SULTANIJA’ NA UDARU KRITIČARA ZBOG ŠOPINGA, VRTOGLAVO SKUPE ODJEĆE, SATOVA, PALATE SA SVILENIM TAPETAMA…

Priča se da namještaj izlaže u ogromnoj palati koju je Erdogan izgradio izvan turske prijestonice Ankare. Palata je navodno ispunjena svilenim tapetama i najfinijim tepisima,…