Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Day: May 25, 2023

NEDIM BOTIĆ: “Znate li koji Kur’anski ajet nudi recept za sreću u porodici, na poslu, uspjeh u životu?”

„Braćo i sestre, Muhammed, a.s., je najvažnija osoba u našim životima! Koliko god imao važnih osoba u životu, nijedna ti ne smije biti toliko bitna…

”Ko bude mnogo činio istigfar, Allah će mu olakšati svaku tegobu, da će mu izlaz iz svake situacije, i opskrbit će Ga odakle se i ne nada.”

KORISTI I PLODOVI ISTIGFARA 1. Najveća korist od istigfara je spuštanje Allahove milosti na osobu koja traži oprost Kaže Allah, dž.š.: ”Zašto od Allaha ne…