27 podataka o svijetu džinna, koje možda niste znali?

1. Džinni su hakika/stvarna pojava, i nisu hurafa/izmišljotina. 2. Džinni su stvoreni radi ‘ibadeta/robovanja Allahu dž.š.. 3. Džinni su stvoreni od vatre. 4. Džinni su nazvani ovim imenom zbog toga što je kod njih osnova skrivenost i prikrivanje. 5. Džinna ima nekoliko vrsta; neki od njih lete, neki od njih se pretvaraju u zmije, neki se kreću ogromnom brzinom. 6. Svaki čovjek ima po jednog džinna uz sebe koji se ne odvaja od njega tokom cijelog života. 7. Džinni umiru. 8. Džinni jedu i piju, samo što se džinn nevjernik hrani od onoga nad čim nije spomenuto Allahovo ime, a isto tako se hrani i sa onim koji jede lijevom rukom. 9. Džinni se mogu pretvarati u razne oblike – pretvaraju se u ljude, u paščad, u stoku itd.. 10. Riječ džinn se odnosi na sve vrste džinna, dok se riječ šejtan odnosi samo na džinne-nevjernike. 11. Najveća fitna koju voli izazvati i proizvesti šejtan jeste razdvojiti između dvoje, a pogotovo između muža i žene. 12. Džinni su obveznici/mukellefun isto kao i ljudi, i ima ih džinna-muslimana i džinna-nevjernika. 13. Muhammed s.a.w.s., je i Allahov poslanik njima. 14. Džinnima se tkđ. bilježe djela, pa će za dobra djela biti nagrađeni, dok će za loša djela biti kažnjeni. 15. Ko se pokaje od džinna uživaće u Allahovu dž.š., magfiretu i oprostu. 16. Džinni će biti proživljeni na Sudnjemu danu, isto kao i ljudi. 17. Džinni-nevjernici će biti kažnjeni džehennemom. 18. Džinni su stvoreni od vatre, ali oni sada nisu u vatrenom obliku. 19. Džinni-vjernici će ući u džennet – po jačem mišljenju. 20. Džinna ima muških i ženskih. 21. Džinni se međusobno žene i plode. 22. Džinni su obično aktivni noću. 23. Šejtani ne mogu otvoriti vrata, niti mogu otkriti nešto ako je nad svim tim spomenuto Allahovo ime. 24. Džinni imaju moć nošenja teških stvari, i njihovog prenosa s mjesta na mjesto. 25. Džinni imaju moć brzog kretanja. 26. Šejtan se smije – osobi koja zijeva. 27. Šejtan plače – onda kada čovjek učini sedžde-i-tilavet.

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

num

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara