Ajet na koji džinni odgovaraju Allahu bolje nego ljudi

Sura er-Rahman je osobena i jedinstvena po svom stilu kazivanja. Odlikuje se posebnim i izuzetnim ritmom.

Ibn Džerir prenosi od Abdullaha ibn Omera da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, učio suru Er-Rahman pa je rekao:

“Šta li je to, pa sam čuo džine kako bolje odgovaraju svome Gospodaru od vas?!” A kako to, o Allahov Poslaniče?”, upitaše oni. On reče: ” Nikad nisam proučio riječi Uzvišenog “pa koju blagodat Svoga Gospodara poričete”, a da džini nisu rekli:”Ne, Gospodaru naš, nijednu blagodat mi ne poričemo.”27

Hadis bilježi Ibn Džerir

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara