AKO ME NE BUDE U DŽENNETU, PITAJTE ZA MENE…

Oni koji uđu u Džennet a tamo ne nađu svoju braću s kojima su bili dobri na Dunjaluku, imat će mogućnost da zagovaraju za njih. Reći će: “Gospodaru, imamo braće sa kojima smo zajedno klanjali i postili na Dunjaluku, ali ih ne vidimo među nama!” Allah će im odgovoriti: “Idite do Džehennema i izvadite sve one koji u srcu imaju trun dobra!” (Buhari i Muslim)

Rekao je Allahov Poslanik alejhis selam: “Čovjek će doći u Džennet i vidjevši svog prijatelja u vatri reći: “Šta li je uradio moj prijatelj?” Uzvišeni će tada reći: “Izvadite njegovog prijatelja iz vatre!” Oni koji će ostati u Džehennemu će reći: “Kamo sreće da i mi imamo nekog da se zagovara za nas”. Rekao je Hasan el-Basri: “Nađite što više prijatelja u islamu, jer će na Sudnjem danu imati mogućnost da zagovaraju za vas!” Ibn Kajjim je govorio: “Ako me ne vidite među vama u Džennetu, raspitajte se za mene, možda to bude razlog mog ulaska u Allahove blagodati.”

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara