Ako muž prijeti ženi da će je razvesti ako ne učini neke zabranjene stvari, šta ona da radi?

Pitanje: Ako muž prijeti ženi da će je razvesti ako ne učini neke zabranjene stvari, šta ona da radi?

Odgovor: Hvala pripada Allahu.

Treba napomenuti da nema pokornosti ni jednom stvorenju u nepokornosti Stvoritelju, kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pokornost je samo u dobru (dozvoljenom op . pre.).” Haram ne podpada pod ono što je dobro, štoviše, to je zlo djelo. Pa, ako muž prijeti ženi da će je razvesti, ona mu treba objasniti i treba ga upozoriti da je to haram i da to nije dozvoljeno, za to treba navesti i dokaz. Onaj koji pita nije naveo koji je to haram i o kojem se stepenu zabrane radi. Trebala bi nam objasniti o čemu se radi da bi mogli odgovoriti preciznije. Ali osnova je da to ne treba činiti i da nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju.

Ova žena treba odbiti da uradi haram, jer pokornost Allahu je preča od pokornosti mužu. Treba ustrajati u tome i nadati se nagradi, okrenuti se Allahu i moliti Ga da odvrati njenog muža od takvih djela. Jer dova je moćno oružje, a Allah neće odbiti onoga ko od Njega traži.

Štoviše, ona mu može kupiti neke kasete ili knjige, i potražiti pomoć – nakon Allaha – od svoje rodbine, ili od nekih učenijih ljudi u svome gradu, kao imam u džamiji itd; da savjetuju njenog muža i da ga podsjete na Allaha, i da ga ohrabre time što će mu reći da ko god ostavi nešto radi Allaha, Allah će mu to zamijeniti nečim boljim.

Odgovorio: Šejh Dr. Halid el-Mušejkih
Izvor: islamqa.info

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara