AKO NISTE ZNALI: Za ovu sadaku čovjek ima najveću nagradu

Ebu – Hurejre, radijallahu anhu, pripovijeda da je jedan čovjek došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao:«O Božiji Poslaniče, za koju sadaku čovjek ima najveću nagradu?» Alejhisselam odgovori: «Da udijeliš sadaku kada si zdrav i škrt, bojeći se siromaštva, a nadajući se bogastvu. I nemoj odugovlačiti (sa sadakom) dok ti dođe duša u grlo, pa da onda povičeš: ‘Podajte tome toliko, a tome toliko, kad je to već postalo njihovo.’»
(Muttefekun alejhi)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara