Ako osoba umre u kupatilu da li je to pokazatelj lošeg završetka na ovom svijetu?

Pitanje: Ako osoba umre u kupatilu u toku Ramazana da li je to znak lošeg završetka na dunjaluku?

Odgovor: Hvaljen neka je Allah. U takvim slučajevima, ako osoba umre u takvim okolnostima, to nema veze sa hvalevrijednim ili krivljenjem sebe činom, i nema Islamskog propisa u vezi toga. Ako osoba umre u određenom mjestu ili u određeno vrijeme, ili u određenom položaju, to nije dio njegovih djela i to nije u njegovoj kontroli, tako da ne postoji pravilo koje je povezano s tim. Pripovijeda Hudhayfah (Allah bio zadovoljan s njim): Poslanik (blagoslov i mir Allahov na njega) je rekao: “Ko bude postio jedan dan, tražeći Allahovo zadovoljstvo, i njegov život završi s tim, ući će u Džennet.” Prenosi Ahmed (br.22235). Šejh el-Arnaut je rekao da je hadis sahih zbog potvrđujućih dokaza.

Također je preneseno od el-Bazara u njegovom Musnedu (1/436) sljedeće: “Ako osobin život završi u danu u kojem posti, ući će u Džennet.” Potvrđeno kao sahih od šejha el-Albanija.

El-Manawi (neka je Allah zadovoljan s njim) je rekao: Riječi “Ako osobin život završi u danu u kojem posti” znače: Ako se osobin život zaključuje s danom u kojem posti, u smislu da ona umire dok posti ili nakon mršenja.
Riječi “ući će u Džennet” znače: s onima koji ulaze prvi, ili bez izvršenja kazne.
Kraj citata iz Fayd al-Qadeer Sharh al-Jaami‘ as-Sagheer (6/160)

Muslim pripovijeda u svom sahihu (5126) da je Džabir rekao: Čuo sam Allahovog Poslanika (blagoslov i mir Allahov na njega) da je rekao: “Svaka osoba će biti oživljena u stanju u kojem je umrla.”
Ibn el-Dževzi (da mu se Allah smiluje) je rekao: Ako osoba umre u određenom stanju, onda njegov život završava tako, i u takvom stanju će biti proživljen.
Kraj citata iz Kashf al-Mushkil min Hadeeth as-Saheehayn (1/751)
A Allah zna najbolje.

Šejh Muhammad Saalih al-Munajjid / islamqa.info
Preveo Muamer.K za portal svjetlo-dunjaluka.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara