Ako ovu dovu budeš učio, opskrba će ti dolaziti i ako je ne budeš htio

Allahumme-gfir li zenbi ve vessi’ li fi dari ve barik li fi rizki
Allahu moj, oprosti mi grijehe, učini moju kuću prostranom i daj mi bereket u onome čime si me opskrbio.
Allahumme inni es’eluke ilmen nafian ve amelen mutekabbela ve rizkan tajjiba
Allahu moj, molim Te da mi podariš korisno znanje, da primiš moja dobra djela i da me opskrbiš halal-nafakom.
Rabbi heb li rizken vasi’en ve bereketen fiha
Gospodaru, podari mi obilnu nafaku i berićet u njoj
Allahumma-gfir li ve-rhamni ve-hdini ve-rzukni
Allahu moj, oprosti mi i smiluj mi se, na pravi put me usmjeri i opskrbu mi daj
Allahumme inni es’eluke min fadlike
Allahu moj molim Ti se da me dobrom obaspeš
Allahumme barik fijje – Allahu, daj mi blagoslov.
Allahumme barik fima e’atajteni – Allahu daj blagoslov u onom što si mi podario.
Allahumme Entel-Evvelu fe lejse kableke šej’un ve Entel-Batinu fe lejse duneke šej’un, ikdi anned-dejne ve agnina minel fakri
Allahu moj Ti si Prvi i prije Tebe nije bilo ništa, Ti si Skriveni i bez Tebe ništa ne postoji, oslobodi nas duga i učini nas neovisnim o siromaštvu
Allahumme inni da’ifun fekavvini, ve inni zelilun fe e’izzeni, ve inni fekirun fe agnini
Gospodaru, ja sam slab i osnaži me. Ponižen sam, ojačaj me. Siromašan sam, obogati me.
Es’eluke ja zel-dželali vel-ikrami en testedžibe lena da’vetena ve en tu’ tina ragbetena, ve en tugnijena ammen agnejtehu anna min halkik.
Molim Te, o Veličanstveni i Plemeniti, da uslišaš naše dove, da ispuniš naše želje i da nas učiniš neovisnim od onih Tvojih stvorenja koja si učinio neovisnim od nas
Allahumekfini bi halalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivak
Allahu moj, omogući mi da pomoću halala budem neovisan od harama, i iz Tvoje dobrote učini me neovisnim od svakog drugog osim Tebe.
Allahumme inni e’uzu bike min betaril-gina, ve mezelletil-fakri
Gospodaru moj, utječem ti se od oholosti bogatstva i od poniženja siromaštva
Allahumme inni es’eluke min fadlikel-e’azami ve ridvanikel-ekber
Gospodaru, tražim Tvoju najveću milost i zadovoljstvo
Allahummeh-dini min ‘indike ve efid ‘alejje min fadlike ve esbig ‘alejje rahmeteke, ve enzil ‘alejje min berekatik
Gospodaru, podari mi Svoju uputu, obaspi me Svojom milošću, smiluj mi se i spusti na mene svoj berićet.
Allahumme zidna ve la tenkusna, ve ekrimna ve la tehunna, ve a’tina, ve la tahrimna, ve asirna ve la tu’sir ‘alejna, verda ‘anna ve erdina
Gospodaru, uvećaj nam opskrbu i nemoj nam umanjiti; počasti nas i nemoj nas poniziti; podaj nam i ne uskraćuj nam; daj nam prednost i ne daj drugima prednost nad nama; budi zadovoljan nama i učini nas zadovoljnim
Allahumme inni es’elukel-huda vettuka vel-a’fafe vel-gina
Allahu moj, podari mi uputu, pokornost, čednost i imetak.
Allahumme inni e’uzu bike minel-fakri vel-‘ajleti, vel-killeti vez-zilleti, ve e’uzu bike min en azlime ev uzlem
Gospodaru moj, zaštiti me od siromaštva i bijede, od neimaštine i poniženja, kao i od toga da činim nasilje ili da se nada mnom nasilje čini,
Allahumme inni es’eluke bi vedžhikel-kerimi ve emrikel-‘azimi en tudžireni minen-nari, ve minel-kufri vel-fakr
Gospodaru moj, molim Te uzvišenim licem Tvojim i svetošću Tvojom da me sačuvaš od Vatre, nevjerovanja i siromaštva.
Allahumme inni e’uzu bike minel-hemmi vel-hazeni ve e’uzu bike minel-a’džzi vel-keseli, ve euzu bike minel-džubni vel-buhli, ve euzu bike min galebetid-dejni ve kahrir-ridžal
Gospodaru naš, tražim zaštitu Tvoju od brige i žalosti, od slabosti i lijenosti, od staha i škrtosti. Tražim Tvoju zaštitu i da me duh ne savlada i da me ljudi ne nadvladaju.
Allahumme-rzukna min fadlike, ve la tahrimna rizkake, ve barik lena fi ma rezaktena, vedž’al ginana fi enfusina, vedž’al ragbetena fi ma ‘indek
Gospodaru, opskrbi nas iz Svoje nenadmašive dobrote, ne uskraćuj nam opskrbu, podari nam berićet u onome čime si nas opskrbio, učini da budemo zadovoljni onime što imamo i da težimo onome što je kod Tebe
Allahummegfir hata’i ve ‘amdi, ve hezli ve džiddi, ve la tahrimni berekete ma a’tajteni, ve teftinni fi ma haremteni
Gospodaru, oprosti mi ako pogriješim u znanju ili neznanju, zbilji ili šali. Nemoj ne lištiti berićeta onoga što si mi podario i ne iskušavaj me onim što si mi zabranio.
Allahumme inneke ta’lemu serireti ve ‘alanijeti fakbel ma’zireti, ve ta’lemu hadžeti fea’tini su’li, ve ta’lemu ma fi nefsi fagfir li zenbi. Allahumme inni es’eluke imanen jubaširu kalbi, ve jekinen sadikan hatta a’leme ennehu la jusibuni illa ma ketebte li, ve reddini bima kasemte li.
Gospodaru moj, Ti znaš ono što javno i tajno činim i prihvati moje izvinjenje; Ti znaš moj potrebe, pa uslišaj moju molbu; Ti znaš ono što krijem, pa mi grijehe oprosti. Gospodaru moj, podari mi iman koji ce grijati moje srce i čvrsto uvjerenje koje ce mi pomoći da spoznam da mi se neće desiti nista što Ti nisi odredio i učini me zadovoljnim onime što si mi dodijelio.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara