Ako si iskušan raznim dunjalučkim problemima radi sljedeće

Ako si iskušan raznim problemima, radi sljedeće:

■ Dova – često i ponizno
■ Povećaj dobra djela
■ Sadaka – makar bila mala
■ Što više izgovaraj: estagfirullah i subhanallah
■ Radi dobročinstvo roditeljima
(bili živi ili mrtvi)
■ Potpuno se osloni na Allaha
■ Maksimalno se udalji od grijeha

Haris Hećimović

NoviHorizonti

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara