Ako želiš nešto moli Allaha za to potkraj noći

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, a. s.,
rekao:
“Svake noći, po isteku njene prve trećine, Uzvišeni Allah silazi na ovosvjetsko nebo i kaže: -Ja sam vladar,Ja sam vladar! Ima li ko da Mi se obrati pa da mu uslišam dovu? Ima li ko da šta zaišće od Mene pa da mu dadnem? Ima li ko da oprost zatraži pa da mu oprostim? I tako to potraje sve dok se zora ne pojavi.”

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str. 182.

Iznesite svoje mišljenje

Komentara