Press "Enter" to skip to content

Ako ženska osoba bude pazila samo na ove četiri stvari, ući će u Džennet / Hadis

Nema lakše vjere od islama

Četvero za Džennet

Prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ako žena obavlja svojih pet namaza i posti mjesec ramazan, čuva svoj spolni organ i bude poslušna svome mužu – ući će u džennet.“ (El-Džamiu’s-Sagir, 725)

Žena koja obavlja pet propisanih namaza i posti mjesec ramazan, osim ako je u hajzu (mjesečnica) i bude čuvala svoj spolni organ od spolnog općenja koje je haram i razvrata, te bude poslušna svome mužu, izuzev u onome što je grijeh, ući će u džennet.

Pod ovim ulaskom u džennet podrazumijeva se ulazak sa bliskim Allahovim robovima.

Hadis bilježi Ahmed u Musnedu i Taberani u Kebiru.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *