Allah dž.š. objavljuje rat onome koji…

Allah dž.š. veli: „Ko bude neprijatelj (i ko se suprotstavi) Mome robu kojeg sam Ja odabrao i koji je Meni blizak Ja njemu objavljujem rat. Ničim se Moj rob ne može više približiti, nego onim što sam mu Ja propisao (farzovima). Moj se rob neće prestati Meni približavati nafilama, sve dok ga ne zavolim. A kada ga zavolim, onda sam (postanem) njegov sluh kojim sluša, vid njegov kojim gleda, ruke njegove kojim uzima (radi), noga njegova kojom korača. Ako Mi nešto zatraži, ako se Meni (zatraži Moju zaštitu), Ja ću ga zaštiti…“

Izvor: Sujutijeva zbirka hadisa (Sahih i Hasen)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara