Allahova moć: U nekoliko trenutaka nastaje velika rupa na cesti

Nema snage ni moći osim sa Allahom

Pogledajte video:

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara