Analni, oralni seks u islamu…

Što se tiče seksualnih tehnika, važno je reći da ne postoje nikakva pravila ili zakoni
ni u predigri ni u samom odnosu. Jedini zakoni i pravila su oni koje su postavili sami
partneri svojim zajedničkim, a vrlo često i prećutnim, sporazumom. Šta god donosi
zadovoljstvo mužu i ženi je ispravno i primjereno; a šta god je i jednom i drugom
neugodno, nije ispravno.

Jedina granica kod ovog općeg pravila jeste šerijatsko pravilo koje zabranjuje prilazak ženi u analni otvor.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Allah
neće ni pogledati čovjeka koji ima odnos sa svojom ženom u analni otvor.” (En-Nesai
i Ibn Hibban) U drugom hadisu rekao je: “Proklet je onaj ko ima odnos sa svojom
ženom u analni otvor.” (Ebu Davud) Ovo je prljava i nastrana pojava, bukvalno
oponašanje životinja. Ona je oprečna načelima vjere, morala i veoma štetna po
zdravlje.
Što se tiče metoda međusobne stimulacije u predigri, šserijat dozvoljava i mužu i ženi
da vide, poljube, dotaknu, mirišu ili stimulišu bilo koji dio partnerovog tijela. Prema
tome, oralni seks kako se naziva u ovome dijelu svijeta, dozvoljen je, jer ne postoji
Kur’ansko-hadiski tekst koji ga zabranjuje, niti se on suprotstavlja općim principima
seksualnog odgoja. U osnovi stvari su dozvoljene sve dok se ne pojavi Kur’anskohadiski
tekst koji ih zabranjuje. Poslanik s.a.v.s. kaže da sve ono što nije spomenuto
u kontekstu zabrane jeste milost Allaha prema svojim robovima.
Vi spominjete i djevojku. Naravno sve ovo što sam naprijed naveo, ne odnosi se na
mladića i djevojku jer svaki seksualni odnos prije braka ili van braka je zabranjen.
Islam je kategoričan u njegovoj zabrani upravo radi zaštite samog čovjeka, a prije
svega radi zaštite djevojke koja sutra također treba da zasnuje porodicu. Dakle, sve
što sam ovdje rekao odnosi se na legalno zasnovan brak i legalne bračne partnere.
Mužu je dozvoljeno zabavljati se i igrati sa ženom kada je u hajzu i nifasu, pod
uvjetom da je ne dira u predjelu od pupka do koljena, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s.
rekao: „Radite sa njima sve što hoćete, osim spolnog odnosa.“ (Muslim) Pod pojmom
zabavljanja i igranja podrazumijeva se sve što čini zadovoljstvo bračnim partnerima
a što nije u suprotnosti sa općim islamskim načelima.
U svemu ovome osnovno je pravilo međusobno zadovoljstvo i fleksibilnost.
Ako jedan od partnera ne voli određenu seksualnu radnju, onda onaj drugi treba da
se ravna prema njegovim osjećanjima.

bihnet.ba/putem-islama.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara