Bez truda tanka nafaka

U nekom mjestu bijahu otac i sin. Oba su bili učeni. Otac je bio jako vrijedan, a sin ljenčina. Otac ga je nagonio da radi, ukazujući mu na posljedice nerada i lijenosti, podsjeéajući ga da nas Kur’an upućuje na rad riječima. ,, Ve en lejse lil-insani illa ma se’a“ – ,,da za čovjeka nema ništa bolje od njegova rada i truda“. A sin odgovori, da je Allah, dž.š., zagarantovao svakom nafaku riječima. ,, Ve ma min dabbetin fil-erdi illa alallahi rizkuha”. Otac mu reče kako on zna za taj kur’anski ajet,‘ aIi je pitanje o kakvoj i kolikoj se zagarantovanoj nafaci radi. Sin i dalje osta pri svom.

Jednog dana sin izrazi Zelju da malo prohoda po svijetu i da proba ima Ii bolje nafake od babine. Putujući od mjesta do mjesta zadrži se u jednom gdje mu se život svidio. Kada je potrošio svu gotovinu, uvidi da ga niko ne prima i odluči da se vrati kući. U putu ga uhvati noć u jednoj šumi i on zanoći u jednom grmu. Rano se probudi i ugleda lisicu, koja je bila bolesna i jedva se dovukla do jednog grma, pa se tu savila i ležala, jer dalje nije mogla. Tada pomisli: ,,Ova lisica je bolesna, sama sebi nije u stanju pribaviti nafaku“, te ostade tu tri noći, da bi vidio hoće li ona doći do nafake. Nakon tri noći ugleda kurjaka kako nosi plijen u zubima i spušta nedaleko od lisice.

Kad ga je pojeo i dotjerao do kostiju odusta i ode. Lisica se s mukom

dovuče do kostiju i počne jesti svoju nafaku. Poslije ovog doživljaja putnik nastavi put. Kada je stigao kući, upita ga otac gdje je bio i šta je doživio, te zašto se tako brzo vratio. Sin mu sve ispriča i na kraju i dogadaj o lisici i kurjaku, ističući da je on bio u pravu, da je Allah, dž.š., svakom zagarantovao nafaku, pa i onoj bolesnoj lisici. Otac mu na to odgovori: ,,E, moj sine, tačno je to da je Allah svakom zagarantovao nafaku, ama kakvu?

Ti si se ugledao u onu bolesnu lisicu, koja je tek treći dan nešto okusila, i to iza drugog kosti oglođala, a što se nisi ugledao, sram te bilo, na kurjaka, koji je i sebe nahranio i drugom donio.“

Obrada: putem-islama.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara