Press "Enter" to skip to content

Bilo mu suđeno da preseli na Ahiret, ali je podijelio sadaku i odgodio taj trenutak

Samo sadaka može promjeniti odluku (kader) o smrti
U vrijeme Isaa, a. s., naišao je jedan čistač. Isa, a. s., s čuđenjem je gledao u njega i rekao: „Ovaj čovjek će u toku ovog sata napustiti ovaj svijet, budite spremni da mu klanjamo dženazu.

Čistač je otišao za svojim poslom. Nakon proteka jednog sata čistač je ponovo naišao. Isaovi prijatelji su rekli: „Božiji poslaniče, prošao je sat vremena, a onaj čovjek je još živ.

Otkuda tebi ona odredba?“ Isa, a. s., upita čistača: „Kakvo dobročinstvo si uradio u ovom satu?“

On je kazao: „Vidio sam dva gladna siromaha, imao sam kod sebe dva hljeba i dao sam im.“
On je dodao: „Nakon toga šta si vidio?“

Odgovorio je: „Iz stvari koje sam nosio na leđima izašla je crna zmija i otišla.“
Isa, a.s., rekao je: „Ona odredba je bila pravovaljana, ali sadaka ju je promijenila.“

One Comment

  1. Adnan Adnan February 27, 2022

    Zašto objavljujete ovakve neistine – da sadaka moze promeniti odredjene od Uzvišenog.Ovakve priče – izraelijati su veoma opasni…Ispada da Uzvišeni nije savršenog znanja, pa da je neuzubillah pogrešio, pri odredjenju kad će pomeniti čovek preseliti.Nameće se zaključak da je njegova sadaka (pomenutog čoveka) superiornija od Uzvišenog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *