Pitanje: Pregledao sam jednu web stranicu, i na njoj sam vidio jednu reklamu bludnog sadržaja na koju sam (vjerovatno svjesno) kliknuo iako znam da je takvo nešto zabranjeno gledati. Na linku sam vidio mnogo bludnih slika što je izazvalo veliku uzbuđenje i nagnalo me na samozadovoljavanje. Znam da sam počinio grijeh, pogotovo sad jer je Ramazan i to me strašno sekira i savjest me užasno peče, ne znam šta da učinim. Sad ću se ogusuliti. Halalite ako je ovako otvoreno ali ne znam kako da se iskupim za taj grijeh, kajem se užasno i sad mi se plalče zbog toga.

Odgovor: Naravno, zbog počinjenog grijeha dužni ste se pokajati i oprost od Allaha zatražiti. Taj dan posta morate napostiti, jer ste ga pokvarili tim činom.

Na pitanje odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice 

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara