BORBA PROTIV TURAKA

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne dođe do borbe izmedu muslimana i Turaka, ljudi čija su lica široka kao štitovi obloženi kožom, oblačiće dlakava krzna, a obuća će im biti od krzna.” (Muslim 18/37 )

Kurtubi kaze da su oni napali muslimane tri puta, a posljednji pohod Tatara je bio kada su uništili Bagdad pod vodstvom Džingis-kana u trinaestom stoljeću (665.h.) Njihovo napredovanje je zaustavio Kutuz pobjedivši ih u bici kod Anudžaluta i time je zaštitio muslimane od njihovog šerra. Izgled Tatara, koji su inače turskog porijekla, je baš ovakav kao što ih je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao u prethodnom hadisu i pojavili su se baš u vrijeme En-Nevevija, u sedmom hidžretskom stoljeću pa je i on, rahimehullah, potvrdio da se ovaj opis odnosi upravo na njih.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara