BORIO SE SAM PROTIV CETRDESETAK CETNIKA: Poput nekog junaka iz bajki…Kraj njega četnici toga dana nisu prošli.

U bici na Broduši kod Brčkog 20.augusta 1992. godine nastala je dramatična situacija za borce 108.brčanske HVO brigade. Četnici su silovito napadali i naše linije su se poljulale. U jednom dijelu bojišta, iako je ostao sam, jedan čovjek  nije htio da se povlači.
246_214Poput nekog junaka iz bajki, borio se protiv četrdesetak četnika. Kraj njega četnici toga dana nisu prošli.

Taj brčanski vitez u bici na Broduši bio je najpoznatiji brčanski junak-Enver Pamukčić. I nije ovo legenda o Pamukčiću, nego samo jedan od njegovih istinitih ratnih podviga.

Nažalost i Enver Pamukčić je poginuo. Poginuo je u čuvemoj bici u Donjem Rahiću 14.decembra 1992.godine. Borac Džemal Jukić uništio je jedan tenk, ali je i sam bio smrtno pogođen. Umro je na rukama Envera Pamukčića. Tada je Pamukčić uzeo Jukićev ručni bacač i uništio drugi četnički tenk. Onda ga je pogodio metak u srce. Imao je na sebi pancir, ali je metak pronašao prolaz do njegovog  velikog, plemenitog srca. Tako je poginuo Enver Pamukčić.
Za mnoge brčanske ratnike bio je to najteži dan u ratu. Jer, izgubili su Envera.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara