Božanska mudžiza okeanskih dubina

Kada je Musa, alejhis-selam, otišao faraonu da ga pozove u vjerovanje u Jednog Allaha, faraon ga je upitao: “A ko je to Allah?” Musa, alejhis-selam, odgovorio mu je:  “Gospodar naš je Onaj koji je svemu onome što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga, kako da se time koristi, nadahnuo” (prijevod značenjaTaha, 50). Ovaj ajet sadrži veliku mudžizu, a svaki dan savremena istraživanja otkrivaju nove stvari koje ukazuju da stvorenja ne mogu unapređivati svoj sistem (organe) kako bi se prilagodila okolini, već u njihovoj unutrašnjosti postoji precizan program koji upravlja svim pokretima. Jedna od čudesnosti su stvorenja koja žive na velikim dubinama ispod površine vode okeana i mora. Uzvišeni Allah opskrbio ih je ”uređajima” kojima ”emitiraju” različite ”zrake”. Na dubini od osam hiljada metara živi riba za koju čovjek nije znao sve donedavno. Ovu ribu Uzvišeni Allah stvorio je u čudnom obliku kojim se razlikuje od ostalih stvorenja. Naime, unutar njezinoga tijela dešavaju se određene hemijske reakcije koje dovode do oslobađanja određenih količina svjetlosti, uprkos tome što pritisak na toj dubini osamsto puta veći pritiska na površini mora, što znači da se na svakom kubnom centimetru tijela ribe nalazi pritisak od osamsto kg. Nameće se sljedeće pitanje: Kako jedna slabašna riba podnosi taj pritisak? Ko joj omogućava da živi na toj dubini uprkos što je tama okružuje sa svih strana? Zaista je Uzvišeni Allah nije zaboravio, naprotiv dodijelio joj je njenu opskrbu i uputio je na način preživljavanja. Ova riba ne koristi uređaje za osvjetljavanje, ne oblači odjeću koja je štiti od visokoga pritiska, nema ni uređaje za grijanje koji bi je zaštitili od hladnoće vode. Sve što ona posjeduje je jednostavni mozak u koji je Uzvišeni Allah pohranio ”programe” koji se ne kvare, ne zakazuju, i ne pogađaju ih virusi, zaista je to uputa Onoga koji je sve stvorio sa mjerom, a zatim uputio. Dinamičko osvjetljenje nastaje kao rezultat reakcija unutar ćelija ribe, kada se spoje atomi određenih materija sa atomima oksigena i kalcija, što dovodi do pokretanja elektrona iz unutrašnjeg okvira atoma u njegov vanjski okvir i onda se oslobađaju svjetlosne fotane. Spomenute ”svjetlosne” ribe posjeduju savremeni sistem osvjetljavanja koji nisu u mogućnosti razviti ni najsavremenija sredstva. Plemeniti Kur’an ukazao je na stvorenja kojima je Uzvišeni Allah dao svjetlo, u kontekstu govora o dubokom moru: ”…ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedne iznad drugih, prst se pred okom ne vidi – a onaj kome Allah ne da svjetlo, neće svjetla ni imati.“ (Prijevod značenja Nur, 40) I pored tmina, koje su upoređene sa djelima nevjernika, Uzvišeni Allah osvijetlio je put pojedinim stvorenjima koja žive u morskim tminama, čak štaviše rekao je: “…a onaj kome Allah ne da svjetlo, neće svjetla ni imati”, tj. Uzvišeni Allah dao je svjetlo određenim stvorenjima.

(Izvor: Abdul-Daim Kuhejl, kaheel7.com)

el-asr

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara