Čestitanje nemuslimanskih praznika

Čestitanje znači blagoslov poslije radosti za obnovu blagodati ili zbog otklanjanja nedaće. Čestitanje biva između ljudi shodno stepenu ljubavi među njima, a prevashodno zbog poznanstva i suživota. Islamski učenjaci pojasnili su da su čestitanje nemuslimanima obilježja njihove vjere i čestitanje praznika striktno vezanih za njih pitanja po kojima je jedinstven stav o njihovoj zabrani. Na njihovim proslavama ne treba im blagosiljati i ne treba im čestitati njihove praznike sve ako bi nemusliman čestitao muslimanu njegov praznik jer musliman vjeruje da je njegova vjera istina i da je sve ono s čime je došao islam istina, a da je ono što je mimo islama, što su ga njegovi sljedbenici iskrivili ili su sami od sebe u to mnogo šta unijeli, neistina. S obzirom na to da su praznici neodvojiv dio vjerovanja, onda su i praznici nemuslimana neistina koju mmuslimanu nije dozvoljeno potvrđivati. Musliman im neće česitati taj praznik, jer je čestitanje praznika, zapravo, njegova potvrda i potvrda onoga što je u njemu neistinito.
Pitanje čestitanja nemuslimanima njihovih vjerskih praznika ne treba dizati na nivo akaidskog pitanja, već ga posmatrati kao praktično-pravno pitanje koje spada u domen sijase šer’ijje ili društvenih odnosa. To što se nekome čestita njegov vjerski praznik ne znači podržavanje bilo čijih doktrina i vjerovanja s kojima se ne slažemo, jer kad bi se stvari tako posmatrale, onda bi se i poseban status koji Kitabije imaju u muslimanskoj državi, ili Poslanikovo, a.s., primanje kršćanskih delegacija u džamiji, mogao tako tumačiti. Tom činu (čestitanju) ne treba davati značenje koje mu ne pripada. Radi se o uobičajenim, kurtoaznim čestitkama koje jedni drugima upućuju sljedbenici različitih religija, ni manje ni više od toga. ( Fetva preuzeta od prof. dr. Enesa Ljevakovića – fetva-i-emin)
Na kraju možemo konstatovati da su ova pitanja, od kojih smo samo jedan segment izložili, veoma važna i opasna. Zato bi musliman trebao da se zanima za propise vezane za ova pitanja kako bi sačuvao svoju vjeru i vjerovanje i da ne bi s njima pomiješao ono što bi ga pomutilo ili pak razorilo, a sve s ciljem da bi susteo Uzvišenog Allaga zadovoljan, a i da je Allah zadovoljan njime te s dobrim djelima i obilnom nadragom.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara