Četiri dove stanovnika Džehennema /VIDEO/

U Kur’anu se navode brojni savjeti, opomene i upozorenja. Neki od najinteresantnijih kur’anskih kazivanja jesu i ona o budućnosti…
U ovom kratkom animiranom videu, govorimo o 4 dove stanovnika Džehennema koje će uputiti i koje im neće biti kabul!
Da nas Allah Uzvišeni sačuva Džehennema, te udaljenosti od Sebe a da nas uvede u Džennet i učini od onih sretnih na ovome i budućem svijetu!

Saff

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara