Četiri neprijatelja: Debljina, so, duhan i alkohol

Zna se da visoki krvni pritisak – hipertenzija – dovodi do moždanog udara, kardivaskularnih bolesti i oštećenja bubrega. Zato je potrebno spriječiti njegov nastanak.

Kad je riječ o sprečavanju – prevencija može biti primarna i sastoji se u kontroli tjelesne težine, kontroli dnevnog unosa soli (ne više od 5 g na dan), a trebalo bi izbjegavati alkohol i pušenje.

Opšte mjere

Sekundarna prevencija je otkrivanje osoba s povišenim pritiskom i njihovo adekvatno liječenje, dok se tercijarna prevencija bavi posljedicama i komplikacijama hipertenzije, a uključuje i fizikalnu terapiju te medicinsku, socijalnu i profesionalnu rehabilitaciju bolesnika.

Liječenje povišenog pritiska se može odvijati putem opštih mjera (provode se kod svih hipertoničara, farmakoterapije (neophodna za 60-70 procenata bolesnika), te
invazivnih postupaka (operativnih tretmana koji su potrebni kod jednog postotka hipetoničara).

Šta sve utječe na pojavu visokog krvnog pritiska? To su povećana tjelesna težina, konzumiranje soli, pretjerano konzumiranje alkohola, pušenje, fizička neaktivnosti.

U faktore rizika ubrajaju se i starosno doba i spol pa je utvrđeno da muškarci oboljevaju češće do 50. godine, a žene nakon menopauze. A sprečavanje i liječenje bolesti visokog krvnog pritiska uključuje promjene načina življenja radi kontrole rizičnih činilaca.

Povišeni krvni pritisak može se uspješno snižavati različitim promjenama načina života. Na taj način smanjuju se rizici oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti.

Doživotna kontrola

Hipertenzija zahtijeva doživotnu kontrolu, a liječenje može povremeno biti izmijenjeno. Liječenje je od izuzetne važnosti, jer svaka neliječena hipertenzija, čak i kada nema tegoba, vremenom dovodi do oštećenja srca, mozga i bubrega.

Lagani oblici hipertenzije liječe se uglavnom simptomatski: redukcija soli u hrani, smanjenje tjelesne težine, prestanak pušenja, smanjena konzumacija alkohola, naročito žestokih pića.

Potrebno je i naučiti se nositi sa stresnim situacijama, a neophodna je redovna fizička aktivnost. Važno je i redovno mjeriti krvni pritisak kod kuće. Zašto?
Mjerenjem krvnog pritiska kod kuće lako je održavati tablicu dnevnih rezultata što pomaže da se bolje shvate rezultati mjerenja krvnog pritiska i faktori koji na njega utječu. Ne zaboravite da rezultate mjerenja pokažete svom ljekaru.

Uputstvo za mjerenje krvnog pritiska:

1. Opustite se i pokušajte mirovati 5-10 minuta prije mjerenja;

2. Skinite košulju ili drugu usku odjeću sa ruke;

3. Ne jedite, ne pušite, ne pijte tečnost, posebno ne alkoholna pića prije mjerenja, budući da te aktivnosti mogu utjecati na krvni pritisak.

4. Ne zaboravite da krvni pritisak uvijek varira tokom dana. Pokušajte mjeriti krvni pritisak svaki dan u isto vrijeme;

5. Ne brinite zbog lošeg rezultata jednog mjerenja. Pravu sliku vašeg krvnog pritiska daju tek mjerenja zabilježena tokom dužeg vremenskog perioda;

6. Opustite se 5-10 minuta prije drugog mjerenja.

7. Ne zaboravite da emocionalni stres može povisiti krvni pritisak!

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara