Čovječe, razmisli o svemiru

“Upitaj: “Čije je sve što je na nebesima i na Zemlji?” – i odgovori:”Allahovo!” On je Sebi propisao da bude milostiv. On će vas na Sudnjem danu sakupiti, u to nema nikakve sumnje; oni koji su sebe upropastili, pa – i oni neće vjerovati.” (El- En’am, 13)
Koliko puta smo pogledali u nebo iznad nas i bivali opčinjeni njegovom ljepotom? Koliko puta smo postavljali desetine pitanja, na koja smo teško dolazili do odgovora? Kur’an nam daje odgovor na ovo osnovno pitanje! Čije je sve na nebesima i na Zemlji?! Čije su galaksije čiji broj iznosi oko 200 milijardi, nama manje i više poznatih galaksija? Ko je učinio da da naša galaksija u sebi ima oko 100 milijardi nebeskih tijela? A razdaljine među njima? Mjere se svjetlosnim godinama, a radi primjera, Sunce je od Zemlje udaljeno oko 150 miliona km. što iznosi SAMO 8 svjetlosnih minuta. A prečnik Mliječnog puta je oko 100 000 svjetlosnih godina!
Slavljen neka je Allah Tvorac Svemira!
Nama najbliža galaksija je M51. Prečnik je joj oko 65 000 svjetlosnih godina, a sadrži SAMO 50 milijardi sunaca!
“Mi smo nebo moći Svojom sazdali, a Mi, uistinu, još ga širimo!” (Ez-Zarijat, 47)
Ono što su naučnici tek nedavno saznali je upravo ova, samo jedna u nizu, kur’anska istina, u kojoj Uzvišeni Allah jasno kaže da se svemir i dalje širi tj. da ga Allah širi!
“I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnoga i Sveznajućeg. I Mjesecu smo odredili položaj; i on se uvijek ponovo kreće kao stari savijeni palmin prut.” (Jasin, 38, 39)
Ono što je krščanska crkva tako odlučno negirala, i što je otkriveno tek u 16 stoljeću, a radi čega je Crkva palila učenjake je upravo ovo: Sve se u svemiru kreće, a što Kur’an – još u 7 stoljeću, jasno potvrđuje kroz ove i brojne druge ajete.
“On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku upravljate, na kopnu i moru, – Mi potanko objašnjavamo znamenja Naša ljudima koji znaju” (El-En’am, 97)
Zvijezde je Allah stvorio radi ljudske orijentacije, njihova proučavanja i svjedočenja da su one samo Allahova stvorenja, te kao ukras nebesima i kao kaznu za šejtane.
Džinni su priznali: “I mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno” ( Džinn, 8)
“A zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar da stvori njima slične? Jeste, On sve stvara i On je sveznajući; i zaista On može, kada nešto hoće, samo da kaže: “Budi!” – i to biva!” (Jasin, 81, 82)
Gospodar naš je svemoguć, pa gdje su oni koje mu ravnim pripisuju?
“Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; On tamom noći prekriva dan, koja ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah Gospodar svjetova!” ( El-A’raf, 54)
Međutim, Sunce, Mjesec i sav Svemir nisu stvoreni da bi im ljudi robovali, kao što to čine mnogi gatari, “proroci”, “vidovnjaci” i drugi prevaranti koji imaju zabranjene kontakte sa šejtanima, nego da bi se ljudi od njih okoristili i da bi pouku uzimali.
Poslanik s.a.w.s. je rekao:”Zaista su Sunce i Mjesec dva, od mnogih Allahovih znakova (ajeta)! Ne pomračuju se ni radi čije smrti niti ičijeg života! Kada vidite njihovo pomračivanje pohitajte ka namazu!” (Buharija i Muslim)
Poznato nam je to koliko je Mjesec uticao (kao inspiracija i stalna tema) na ljude i njihovu književnost, na dječija zapitkivanja i sl. O njemu, o njegovom utjecaju na plimu i oseku i neke druge procese na dunjaluku stalno možemo čitati u raznim naučnim radovima. O Suncu takođe! Dakle shvatimo ih kao Allahove dž.š. znakove u svakom pogledu!
Radi pouke navedimo i to da se u Kur’anu na 182 mjesta spominju “nebesa” kao određena imenica, plus pet puta neodređena. Riječ “nebo” se spominje 109 puta kao određena zamjenica a dva puta kao neodređena. Riječ “Zemlja” se spominje 287 puta kao određena imenica a pet puta kao neodređena. Sve ovo u različitim ajetima i različitim kontekstima!!! I u ovome vidimo važnost razmišljanja i proučavanja o ovoj temi.

Autor: dr. Esmir Halilović

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara