Press "Enter" to skip to content

Čovjek će biti najtužniji na Sudnjem danu onda kada shvati da neće moći …

Rečeno je: Čovjek će biti najtužniji na Sudnjem danu onda kada shvati da neće moći dati niti pokloniti ni jedan sevab svojoj majci ni svome babi i pored neizmjerne ljubavi koju osjeća prema njima. Dok će u isto vrijeme biti primoran dati svoje sevabe i dobra djela onome koga je mrzio, zbog toga što ga je ogovarao i zulum mu na dunjaluku činio. Zato se Sudnji dan, između ostaloga, naziva i ”Jevmut-tegabun” – ”Dan samoobmane”. Stoga, razmislimo dobro o najvećem stradalništvu na Sudnjem danu i ne dozvolimo da se naši ibadeti i dobra djela nađu na tasovima dobrih djela drugih ljudi.

Allahu dragi, sačuvaj naše jezike od ogovaranja, prenošenja tuđih riječi, potvore, vrijeđanja drugih ljudi i laži, i upiši nas među čestite Tvoje robove i učini da knjiga naših djela bude u Illijjunu, a to je Knjiga nad kojom bdiju Allahu bliski. Amin!

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *