Čovjek kojeg su meleki okupali | Ući će u Džennet a nije učinio nijednu sedždu

Pitanje:

1- Kako se zvao čovjek kojega su meleki okupali?
2- “Ušao je u Džennet (ući će, a nije Allahu, dž. š., učinio nijednu sedždu”. Ko je to?

Odgovor:

1- Čovjek kojega su meleki okupali zvao se Hanzala ibn Ebu Amir, r. a.
2- Amr ibn Sabit ibn Vakš, r. a., (El-Usajrim iz plemena Benu Abdul-ešhel) ušao je u Džennet (ući će,) a nije Allahu, dž. š., učinio nijednu sedždu.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara