Press "Enter" to skip to content

Čovjek koji će vući svoja crijeva u Džehennemu, evo zbog kojeg grijeha…

Neki će hodati u Vatri vukući za sobom svoja crijeva. Vjerovjesnik (sallaAllahu alejhi ve sellem) je vidio kako Amr bin Luhejj vuče svoja crijeva u Vatri. (El-Buhari, 3521 i Muslim, 2856)

El-Buhari i Muslim prenose od Usâme bin Zejda koji je ispričao da je Vjerovjesnik (sallaAllahu alejhi ve sellem) rekao:

”Jedan čovjek će biti doveden i bačen u Vatru. Njegova crijeva će tada ispasti. On će ići u krug kao što magarac ide u krug u svom mlinu. Stanovnici Vatre će se okupiti oko njega i reći: ”Šta je s tobom bilo? Zar nam ti nisi naređivao dobro i zabranjivao zlo?” On ce reći: ”Da, jesam, naređivao sam vam dobro a sam ga nisam radio i zabranjivao sam vam zlo a sâm sam ga činio.” (El-Buhâri, 3267 i Muslim, 2989)

Ebul-Musenna el-Amluki je rekao:

”Biće ljudi u Vatri koji će se svezati za kotač od vatre. Zatim će se okretati na kotaču i neće doživjeti niti odmor niti prekid.” (Sifat-un-Nar (48) od Ibn Ebi Dunja)

Autor: Imam Zejn-ud-Din bin Redžeb el-Hanbeli (d. 795)
Izvor: at-Takhwif min-an-Nar, str. 153

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *