Čuvaj te se…

KLONI TE SE

Glasnog zijevanja, podrigivanja, kihanja,
Bilo kakvih zapisa, pogotovo onih koji se nose oko vrata, ispod pazduha, na ruki,….
Ne propuštajte nijedan namaz, i gledajte da jih obavljate u džematu,
Ne nosite odječe upadljivih boja, pogotovo crvene (šejtan voli crveno)
Ne zaboravite prije jela proučiti bismillu, ne jedite lijevom rukom
Izbacite iz mjesta boravka bilo kakvo zvono, slike, kipove (sve što ima oči)…
Ne oholite se i ne slijedite strasti svoje
Ne pijte ono što opija
Žena neka se pokrije
Otvaranjem vrata i prozora proučite bismillu
Nemojte se rukovati sa ženama koje možete oženiti, niti se mogu žene rukovati sa muškarcima ako se mogu udati sa njiha
Pripazite na dizanje glasa, uvijanja u hodanju, (pogotovo žene), muškarci nenosite zlata, žene nek ne čupaju obrva jer one koje to rade Allah d.ž. jih proklinje,
Ne ostavljajte hrane ili vodu a da to ne pokrijete bismillom,
Ne ostavljajte upaljeno svijetlo dok spavate
Ako več jedete crveni ili bijeli luk ne približivajte se džamiji,
Nipošto nedržite hajvana u kuči (psa)
Ne unosite previše namještaja u kuču (Muhammed a.s. je rekao: »Jedan ležaj za čovjeka, jedan za njegovu ženu, i treči za gosta, dok je četvrti za šejtana«)
Ne pretjerujte u hrani i piču,
Ako dijete padne sa visine ili ako vas na putu zadesi noč obavezno proučite bismillu, ne mokrite na mračnom mijestu prije nego proučite zaštitu
Ne udarajte dijeteta u kupatilu, i pazi te da vam (dijete) ne padne u njemu, pa makar to bilo u igri,
Prije spavanja upalite svjetlo u kupatilu i zatvorite vrata bismillom

Zaštita kuče od zla šejtana

Uklonite sve slike što imaju oči, sve kipove, zvonove, i sve što ima na sebi krst.
Izvedite psa pred kuču i ne u nju.
Dobro očistite kuču od svake nečistoče……
Proučite u svakoj sobi ezan, osim kupatila
Pripremite vodu i na nju proučite sljedeče:

Fatihu, ajetul-kursi, završetak sure El-Beqare, početak sure Jasin, (pa do: Fehum laa jubsiruun., početak sure Es-Saffat, (pa do: Humu-l-jevme musteslimuun), suru Er-Rahman, suru Tebareke, suru El-Burudž,suru Ez-zilzal 7x, suru El-Humeze 7x, El-Kafirun 3x, Ihlas 3x, Feleq 3x, Nas 3x, Ezan 3x

Ovom vodom poprskaju se stubovi kuče, osim kupatila, počevši od vrha ka niže, i kružno po plafonu kuče. Tako raditi najmanje 7-11 dana.

ljekovitamockurana.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara