ČUVAJTE SE SEDAM VELIKI GRIJEHA

Čuvajte se sedam veliki grijeha (koji upropaštavaju onoga koji ih čini):

– Širka
– Sihra (vračanja)
– Ubistva onoga koga je Allah zabranio da se ubije, osim kada to pravda (serijat) zahtjeva
– Kamate
– Trošenja imetka jetima (siročeta)
– Bježanja sa bojnog polja
– Potvore za blud pobožnih i čestitih muslimanki

Izvor: Sujutijeva zbirka hadisa (Sahih i Hasen)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara