DA BISTE BILI OD ONIH KOJI ĆE SPREMNI I LAKO DOČEKATI MJESEC RAMAZAN, SLIJEDITE SLJEDEĆA UPUTSTVA

DA BISTE BILI OD ONIH KOJI ĆE SPREMNI I LAKO DOČEKATI MJESEC RAMAZAN, SLIJEDITE SLJEDEĆA UPUTSTVA:

Odabrana uputstva kako na najlakši način dočekati i pripremiti se za predstojeći mjesec Ramazan…

1. ISKRENOST ALLAHU TOKOM POSTA: Iskrenost spram Allaha je duša svih pokornosti, i ključ za dobra srca. Na osnovu nijeta i iskrenosti u ophođenju prema Allahu biva i odgovor Allaha tome robu u pomoći činjenja ibadeta i Njegove subhanehu vete’ala podrške. Rekao je Ibn Kajjim, rahimehullahu:

„Na osnovu veličine nijeta Allahova roba, njegova zalaganja, i spremnosti za činjenje dobri dijela biva i sam odgovor i pomoć od Allaha Uzvišenog koji je adekvatan svemu spomenutom.“

Allah Svemogući je naredio robovima svojim da mu čine ibadete iskreno i samo u Njegovo ime:

“A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.”

(Al-Bayyina 5.ajet)

Pa kada spozna postač da je iskrenost tokom posta razlog pomoći i podrške od Allaha on će to da čuva i da bdije nad time a što će kao posljedicu toga da ima samu spremnost na doček i provođenje ramazana u Ibadetu.

2. Spoznaja da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svojim ashabima čestitao dolazak mubarek gosta: i svi drugi vidovi podrške sebi a i drugima oko sebe. Kada musliman ovo spozna i ima u vidu da je Allahov Poslanik, alejhi selam, imao običaj da kaže ashabima: „Došao vam je mjesec Ramazan, mjesec mubarek. Allah vam je u njemu propisao Post, u njemu se ostvaraju vrata Dženneta, a zatvaraju se vrata Džehenema i šejtani se okuju. U njemu ima noć koja je vrednija od hiljadu mjeseci, ko bude uskraćen njegova dobra – ta on je uskraćen za veliko dobro.“ Što upućuje na važnost i veličinu Ramazana, u suprotnom ne bi Allahov Poslanik čestitao ashabima isti osim da želim da kaže kako dolazi im velik i časni gost.

3. Istraživanje i spoznaja nagrada koje je Allah pripremio za postače, a od njih su:

· Nagrada za postača je ogromna i niko ju ne može dokučiti potpuno, rekao je Allah Uzvišeni:„Svako dobro djelo sina Ademova se nagrađuje deseterostruko pa do sedam stotina puta, rekao je Allah Uzvišeni osim Posta, on je moj i ja nagrađujem za njega.“

· Ko bude postio jedan dan na Allahovom putu, Allah udalji od njega vatru koliko je sedamdeset godina, pa kako tek ko isposti čitav Ramazan?!

· Post će da se zauzima za postača na Sudnjem danu

· U Džennetu postoje vrata koja se zovu Rejjan i na njih neće niko ući osim postača.

· Post mjeseca Ramazana briše grijehe (male grijehe).

· U Ramazanu se otvaraju vrata Dženneta a zatvaraju vrata Džehenema

· Allah se odaziva na dove postača (dova se prima).

4. Spoznaja da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mjesec Ramazan odlikovao nad drugim kada je u pitanju Ibadet: Ono što će ti povećati hamas i želju da budeš čvršći i jači tokom dana Ramazana jeste i spoznaja da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tokom mjeseca Ramazana povećavao svoje ibadete i činio zikr, dovio mnogo i dijelio sadaku. Općenito odlikovao bi ovaj mjesec nad drugim mjesecima pa da li ti brate moj imaš i uzimaš pouku i najljepši primjer u našem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Allah Uzvišeni:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje.

(Al-Ahzaab 21. ajet)

5. Spoznaja vrijednosti i bereketa koji se pružaju u ovom mjesecu mubarek:

· Bereket rasta imana: Vidimo ljude kako tokom ovoga mjeseca su „živi“ i jači imanski, lahko pamte, razmišljaju o Allahovim ajetima koji nas okružuju – nema sumnje da je ovo dar od Allaha u ovom mjesecu Allahove dobrote i milosti.

· Bereket u snazi tijela: Svaki postač, svi mi ostavimo piće, hranu i druge stvari no, svakome od nas se poboljša zdravlje i poveća snaga. Otkuda to? Od Allaha koji dadne i poveća bereket u nama!

· Bereket u vremenu: Promatraj samo šta čovjek i koliko uradi za jedan dan tokom mjeseca Ramazana, Allah zna to bi uzelo mimo mjeseca Ramazana i po sedmicu cijelu. No, kao što rekosmo Allahovim bereketom i uputom sve tokom ovoga mjeseca biva lakše i jednostavnije.

6. Također od stvari koje pomažu hamasu i podstiču da musliman bude spremni tokom ovoga mjeseca jeste i raznovrsni ibadeti kojima se mjesec Ramazan odlikuje:

Dragi moj brate Allah je mjesec Ramazan odlikovao nad drugim mjesecima sa mnoštvom stvari od njih su:

· Zadah postača kod Allaha je draži (prijatni) od mirisa miska.

· Meleki mole za oprost postačima sve dok se ne iftare.

· Allah svakoga dana uljepša Džennet za njegove robove.

· Otvaraju se vrata Dženneta a zatvaraju vrata Džehenema.

· U njemu je noć Kadr koja je bolja od hiljadu drugi mjeseci u kome nema te noći i onaj ko bude uskraćen dobra te noći ta uskraćen je svakoga dobra.

· Postačima biva oprošteno zadnju noć u Ramazanu.

· Allah oslobađa od vatre tokom Ramazana.

7. Spoznaja da je Allah post odabrao za sebe između svi drugi dobrih djela: I ovo je velika stvar i radost za sve postače: „Svako dobro djelo sina Ademova se nagrađuje deseterostruko pa do sedam stotina puta, rekao je Allah Uzvišeni osim Posta, on je moj i ja nagrađujem za njega.“

8. Spoznaja da su naši ispravni prethodnici ovaj mjesec koristili za sebe i svoje ibadete Allahu Uzvišenom: Ashabi su bili spoznali vrijednost mjeseca Ramazana pa su ga koristili maksimalno u ibadetima, noćnom namazu kao i učenju Kur’ana kako bi stekli Allahov oprost i milost. Također oni su bili u tim danima posebno bliski siromasima i slabima te su jako puno udjeljivali i davali na Allahovom putu sebe i svoje imetke.

9. Saznanje da će post doći na Sudnjem danu kao zagovarač za njegove postače, divna li druga i zagovarača. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

„Post i Kur’an će biti zagovornici robu, na Sudnjem danu. Reći će post: «Gospodaru, zabranio sam mu jelo i uživanje po danu, pa prihvati moje zalaganje!» I reći će Kur’an: «Gospodaru, sprječavao sam ga u spavanju noću, pa prihvati moje zalaganje!» Pa će ono biti prihvaćeno!”[7]

10. Spoznaja da je mjesec Ramazan mjesec Kur’ana i strpljivosti: Post i namaz su razlog opraštanja grijeha, dok je na drugu stranu post lijek za sve vrste bolesti od duševni, tjelesni, vanjski u zajednici i općenito on je ZDRAVLJE.

Ovo rečeno je samo jedan mali dio koji se može da spomene od vrijednosti i dobrota MJESECA RAMAZANA.

Neka je svaka hvala Allahu, subhanehu ve te’ala, s čijom blagodati završavaju se sva dobra djela! Neka je salavat i selam na Njegovog roba i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, supruge, potomke, sve ashabe i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana. Molim Te, Uzvišeni Allahu, da ovaj trud učiniš iskrenim radi Tvoga Plemenitog lica i da njime okoristiš Svoje robove. Slavljen neka si Ti, Gospodaru moj, i hvaljen. Nema istinskog boga osim Tebe.

Od Tebe oprosta tražim i Tebi se kajem.

Preuzeto sa: Ramazan – mjesec odabran

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara