Press "Enter" to skip to content

Da li će biti ljubomore medju ženama u Džennetu?

Pitanje: Da li će žene u Džennetu biti ljubomorne jedna na drugu, kao na ovome svijetu?

Odgovor: Kolika je razlika između Dženneta i ovog prolaznog svijeta, tolika je razlika između njihovih stanovnika i osobina koje će imati. Ljubomora žene na svoje inoće svojstvo je eksplicitno dunjalučkim ženama; među rajskim ljepoticama (hurijama) neće biti te ljubomore. Uzvišeni kaže: “I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih odstraniti…” U drugom ajetu stoji: “Njima pripada Kuća mira…” Ovi ajeti ukazuju da stanovnici Dženneta neće osjećati bilo kakvu vrstu uznemiravanja, u protivnom Džennet se ne bi nazivao Kućom mira i spasa. U vjerodostojnom hadisu, po ocjeni šejha Albanija, navedeno je da će čovjek u jednom danu imati kontakt sa stotinu djevica. (Taberani) I pored toga, one neće osjetiti nimalo ljubomore jedna prema drugoj. Opisujući karakter džennetlija, u hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je sljedeće: “Među njima neće biti razlike ni mržnje, njihova će srca biti kao srce jednog čovjeka.” A Allah najbolje zna.

n-um.com

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *