Da li će na ahiretu Merjem r.a., majka Isaa a.s., i Asija r.a., žena faraona, biti supruge Resulullaha s.a.v.s. ?

Pitanje: Negdje sam pročitao da će na ahiretu Merjem r.a., majka Isaa a.s., i Asija r.a., žena faraona, biti supruge Resulullaha s.a.v.s. Da li je to tačno i ako jeste, gdje se nalazi taj hadis ili ta predaja?

Odgovor: Da, postoje predaje u kojima se spominje da će Asija i Merjem na ahiretu biti među suprugama Muhammeda s.a.v.s. Jednu od takvih predaja bilježi Ibn Kesir u svom djelu “El-bidaje ven-nihaje” u prvom tomu na stranici 329. u poglavlju “o iskušenjima”.

Kompilacija pitanja i odgovora

Odgovara hfz. Mr. Senaid Zajimovic

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara