Da li će osoba koja čini velike grijehe vječno ostati u Vatri?

Pitanje: Da li će čovjek koji umre prije pokajanja a činio je velike grijehe, čak manje nevjerstvo, vječno ostati u Vatri? Allah vas nagradio za trud!

Odgovor: Osoba koja umre prije pokajanja a činila je manje nevjerstvo ili velike grijehe, ne zaslužuje vječnu džehennemsku kaznu po konsenzusu ehli-sunneta. Iako je manje nevjerstvo veći prijestup od velikih grijeha, njegov počinilac je izložen Allahovoj volji na Sudnjem danu, da mu oprosti i uvede ga u Džennet ili da ga kazni prije ulaska u Džennet. Uzvišeni Allah kaže:
“Allah neće oprostiti da Mu se širk čini, a oprostit će ono što je manje od toga kome hoće.”[1] Šejhul-islam Ibnul-Kajjim govorio je: “Počinilac velikog nevjerstva zaslužuje vječni boravak u Vatri, a počinilac manjeg nevjerstva zaslužuje kaznu, ali ne zaslužuje vječni boravak u Vatri.”[2] Komentirajući prethodno citirani ajet, imam Taberi kaže: “U ajetu je dokaz da su svi veliki grješnici prepušteni Allahovoj volji: ako bude htio, oprostit će im, a ako bude htio, kaznit će ih, osim ako se radi o širku (to neće oprostiti).”[3] Ibn Bettal tvrdi: “Griješenje umanjuje iman, ali ne izvodi iz okvira islama, koje ima za rezultat vječni boravak u Vatri.”[4] A Allah najbolje zna.

novihorizonti

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara