Press "Enter" to skip to content
Portrait of beautiful young muslim arabian woman wearing white hijab, slowly rising her eyes looking at camera and smiling.

Da li će žene u Džennetu biti pokrivene?

Da li će žene u Džennetu biti pokrivene, da li će nositi maramu?

Odgovor:

Nema dokaza koji ukazuju da će žena u Džennetu
pokrivati lice. Allah će joj u Džennetu podariti neopisivu
ljepotu kao nagradu za to što Mu je bila pokorna na
ovome svijetu.
On će joj dati tu ljepotu koja će se iz dana u dan
sve više povećavati kako bi u njoj njen muž mogao
uživati.
Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
„Stanovnici Dženneta imaju trg, na kojem se sastaju
svakog petka. Sjeverni vjetar će im puhnuti u lica i
odjeću, pa će postati još ljepši i otmjeniji. Kada se
vrate porodicama, reći će im: ‘Tako nam Allaha, još
ste ljepši i otmjeniji!’ ‘I vi ste, Allaha nam, još ljepši i
otmjeniji!’, odgovorit će im oni.”

U Džennetu nema zlih pogleda, ni bolesnih srca
zbog kojih se od žene zahtjeva da pokrije svoje lice, niti
je Džennet mjesto gdje su na snazi zabrane i naredbe, kao
što Alija, radijallahu ‘anhu veli: „Danas (na ovome
svijetu) se radi, a nema obračuna, dok će sutra (na
onome svijetu) biti obračun, a neće biti rada.”
2
Ono što se više razumije jeste da će žena u
Džennetu boraviti u svome kraljevstvu, uživajući u
poptunosti, te da se neće miješati sa muškarcima, jer
Allah hurije opisuje kao one koje će preda se gledati , tj.
neće gledati i voljeti osim svoje muževe. Također ih

opisuje kao hurije u šatorima skrivene. Ovo ni u kojem
slučaju ne znači da će one boraviti samo u svome
kraljevstvu, nego i njima pripada sve što od džennetskih
ljepota požele, a to će također imati i sve žene vjernice
koje budu u Džennetu.
Šejh Abdu-r-Rahman Es-Sa’di veli: „Značenje
ajeta: hurije u šatorima skrivene, jeste da će one boraviti
u šatorima od bisera, uređene za svoje muževe. Ovo ne
negira da će one izlaziti u svoje bašče i vrtove, što je i
uobičajeno za kraljeve kćerke i njime slične, poput još
neudatih veoma stidljivih djevica koje borave u svojim
odajama.“3
Također veli: „Ovo se vezuje i za hurije, a i za
ovosvjetske žene koje uđu u Džennet, i osobina
djevičanstva vezana je za njih u svim situacija, kao što je
to slučaj i sa osobinom koja se spominje u ajetu: one će
biti mile muževima svojim i godina istih.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *