Da li čovjek ima nagradu za čitanje prijevoda Kur’ana?

Pitanje: Spomenuli ste hadis Allahovog Poslanika: “Ko prouči harf – slovo iz Allahove Knjige, imat će dobro djelo, a dobro djelo se nagrađuje deseterostruko. Ja ne kažem ‘elif-lam-mim je harf’, već je elif harf, lam je harf, mim je harf.’’ Da li se ovaj hadis odnosi i na one koji uče – čitaju prijevod Kur’ana, kako bi razumjeli ono što čitaju?

Odgovor: Na početku, molim Allaha, uvaženi pitaoče, da te učvrsti u tvojim ambicijama. A što se tiče nagrade spomenute u hadisu, ona je eksplicitno za one koji uče Kur’an na arapskom jeziku, i to se ne odnosi na bilo koji drugi jezik, kada je u pitanju čitanje prijevoda Kur’ana. Ali, ako bi čitanje prijevoda Kur’an bilo s ciljem razmišljanja o kur’anskim porukama i okorištavanjem onim što on sadrži, zbog toga će čitalac sigurno biti nagrađen. Jer, musliman će biti nagrađen za čitanje tefsira, a prijevod se smatra tefsirom – komentarom Kur’ana. Ne postoji dokaz koji potvrđuje da će imati nagradu spomenutu u hadisu, a Allahova milost i dobrota su neizmjerni. Allah najbolje zna.

Muhammed Salih Munedžid

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara