DA LI DOVA MOŽE PROMJENITI SUDBINU?

Pitanje: Da li dova odbija (mijenja) sudbinu?

Odgovor: Uzvišeni Allah je propisao dovu i naredio je, pa je rekao: «Gospodar vaš je rekao: ‘Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati.’» Suretu Gafir, 60. I rekao je: «A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli.» Suretul-Bekare, 186.
Kada rob uradi propisan sebeb (uzrok) i učini dovu, to je od sudbine i to je miješanje sudbine sudbinom, ako Allah bude tako htio. Potvrđeno je u vjerodostojnom hadisu od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: «Zaista robu bude uskraćena opskrba zbog grijeha kojeg počini, a sudbinu ne odbija ništa drugo do dova, i ne produžava život ništa do rodbinska veza.»

Stalna komisija za naučna istraživanja i fetve, predsjednik komisije šejh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, 1/159

Preveo: Suljo Bahtić, prof. | islam-iman

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara