Da li Džennet i Džehennem imaju kraj?

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Da li su Džennet i Džehennem vječni? Da li čovjek po islamskom učenju ima početak a nema kraja ili će nekada sve biti ništica, uništeno?

 

Odgovor:

Esselamu alejkum!
Kur’an jasno govori o vječnom uživanju uživanju stanovnika Dženneta i vječnoj patnji nevjernika u Džehennemu. Budući da ova pitanja spadaju u domen gajba, da su van domašaja ovozemne ljudske spoznaje i iskustva, njihova suština nam ostaje nepoznata. Božija moć i volja su neograničeni i On radi što želi, kada, gdje, kako i kome hoće. On nikome ne polaže račun, a svi drugi će pred Njim račun polagati.

Izvor:Rijaset

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara