Press "Enter" to skip to content

Da li je dobar hadis “Ko se oženi upotpunio je pola vjere”?

Es-Selamu alejkum

Allah s.w.t da nagradi šejha na hizmetu islamu i odgovorima koje nam nudi.Amin. Možete li nam obrazložiti jačinu hadisa gdje se navodi da čovjek kada se oženi da je upotpunio pola vjere ?

Ve alejkumus-Selam!

Ovaj hadis bilježi imam Bejheki u šuabul-imanu, 4/382-383/5486, od Enesa b. Malika u kome Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Ko se oženi upotpunio je pola vjere, pa neka se boji za drugu (neupotpunjenu) polovicu.”

Ovaj hadis dobrim je ocijenio šejh Albani. Vidjeti: Sahihul-džamia, 1/136-137/430 i Es-silsiletus-sahiha, 2/199-202.
U drugoj verziji koju bilježi imam Hakim 2/175/2681, stoji: “Kome Allah podari čestitu suprugu upotpunio mu je polovinu vjere, pa neka pazi na drugu polovinu.” Imam Hakim i Zehebi ovaj hadis smatraju ispravnim, a Allah najbolje zna

Es-Selamu alejkum!
odgovorio Mr. Safet Kuduzović (20.10.2005)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *