Da li je dozvoljeno muslimanu držati mačku kao ljubimca?

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!

Pitanje:

Da li je dozvoljeno muslimanu držati mačku kao ljubimca?

Odgovor:

Nema Šerijatske zapreke da se mačka drži kao kućni ljubimac. Dokaz za to je hadis od Ebu Katade, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o mački rekao: “Ona nije nečista, zaista je ona od onih koji su stalno među vama”. (Ebu Davud)

 

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!

Iznesite svoje mišljenje

Komentara