Da li je dozvoljeno nositi hamajlije sa dovama Poslanika, s.a.v.s.?

Pitanje: Da li je dozvoljeno oboljeloj osobini nositi hamajlije i talismane na kojima su ispisane neke Poslanikove, a.s., dove i određjeni ajeti?

Odgovor: Bismillah we sselatu we sselamu ‘ala Resulillah. Zahvala pripada samo Uzvišenom Allahu Vladaru Sudnjeg dana, neka je salavat I selam na posljednjeg Allahovog Miljenika i Poslanika Muhammeda sallallahu ‘alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu I na sve njegove plemenite ashabe do Sudnjeg dana.

Bez obzira što je u pitanju Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem I što su u pitanju ajeti iz Kur’ana, nije dozvoljeno nositi, niti vješati, niti kačiti na bilo kakva mjesta. Sve to spada u širk (prepisivanje druga Allahu Uzvišenom)
Dozvoljeno je te dove I ajete naučiti na vodu, ulje, med I koristiti ih kao takve, sa čvrstim ubjeđenjem da je to samo uzrok izliječenja I da je samo Allah Uzvišeni Taj Koji liječi.

Za islam-iman – Odgovorio: Mirza Semić

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara