Da li je dozvoljeno posjećivanje mezara dok se posti?

Pitanje: Da li je dozvoljeno posjetiti mezarje dok se posti?

Odgovor: Slavljen neka je Allah. Nema razloga da ne posjetite mezarje dok postite. Poslanik s.a.v.s. je rekao: “A sad ih posjetite”. (mezarje)

Ebu Hurejra, rahijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je jednog dana upitao: “Ko je od vas danas osvanuo kao postač?” Ebu Bekr, radijallahu anhu, reče: “Ja!” “Ko je od vas danas ispratio dženazu?”, opet upita Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr reče: “Ja!” “Ko je od vas danas nahranio siromaha?”, ponovo upita Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr opet reče: “Ja!” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatim reče: “Ove stvari, doista, nisu se našle pri jednom čovjeku a da nije ušao u džennet.” (Hadis je zabilježio Muslim)

A Allah zna najbolje!

Odgovorio: Šejh Muhammed Salih El-Munedžid | islamqa

Prijevod i obrada: Svjetlo Dunjaluka Portal

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara