Da li je gledanje u haram jedan od velikih grijeha

Požudno gledanje u ženu koja nam nije mehrem je u svakom slučaju grijeh. Međutim gledanje postaje veliki grijeh u situaciji kada otvara kapiju koja vodi u smutnju.

Buhari i Muslim i ostali bilježe od Ebu Hurejrea, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao:

„Zaista je Allah, dž.š., propisao čovjeku njegov udio u bludu koji će neizbježno počiniti. Blud očiju je pogled, blud jezika je govor. Duša želi i žudi, a polni organ sve to potvrđuje ili demantuje.“

Obrada: www.putem-islama.com

Izvor: Kako sačuvati oko od harama

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara