Press "Enter" to skip to content

Da li je istina da onaj ko učini blud sa djevicom nikada neće osjetiti miris Dženneta?

Pitanje: Ja sam mladić i upoznao sam djevojku, i stvar je otišla toliko daleko da smo činili nemoralnu akciju (blud) djevojka je bila djevica (nevina) prije nego što sam imao intimni odnos sa njom.

Moje pitanje je: Da li je tačno da mladi čovjek koji uzme nevinost bilo koje devojke neće osjetiti miris Džennet? Zato što sam to čuo od svih mojih prijatelja. Da li postoji bilo kakav dokaz u Knjizi Allahovoj ili Sunnetu Njegovog Poslanika (blagoslov i mir Allahov na njega) za ispravnost ovih riječi? Nadam se da ćete odgovoriti na pitanje.

Odgovor: Zahvala pripada Allahu. Nesumnjivo da je ono što ste učinili teški i veliki grijeh. Jedan od najgorih grijeha odmah poslije širka i ubistva. Allah u Kur’anu kaže:

I oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; – a ko to radi, iskusiće kaznu, patnja će mu na onome svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je. (Al-Furqan 68-70)

Tako se spominje zinaluk (blud, preljuba) zajedno sa širkom i ubojstvom, a kazna za to je vječnost u paklu sa dvostrukim mučenjem i sramotom, ako pojedinac koji je to činio nije izbjegao kroz pokajanje, vjerovanje i činjenje dobrih dijela.

Pa Allah nam govori da je to zlo samo po sebi i da je ta akcija toliko odvratna da je tako priznata od strane svih razumnih ljudi. Kraj citata iz al-Jawaab al-Kaafi , str. 105

Ono što morate učiniti je da požurite da se pokajete Allahu i da se odreknete onoga što radite, vi morate učiniti puno dobrih djela, kako Allah kaže:

Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je; a onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio. (Al-Furqan 70-71)

U šerijatskim tekstovima nema ničega što ukazuje na to da onaj ko počini blud sa djevicom neće osjetiti miris Dženneta, pogotovo ako se pokaje i popravi.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Šejh Muhammed Salih El-Munedžid

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *