DA LI JE OBAVEZNO KUPATI SE NAKON SVAKOG IZLASKA TEKUĆINE (SPERME) IZ SPOLNOG ORGANA?

Izlazak raznih tekućina iz spolnog organa…

PITANJE:

Esselamu alejkum. Sta da uradim ako nakon gusula primjetim da mi nije istekla sva sperma? Da vam Allah podari svako dobro.

ODGOVOR:

Hvala Allahu, azze ve dželle, koji je kazao: “Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.” (Prijevod značenja sura Al-Beqara, ajet broj 222).

Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao: „Čistoća je pola imana (vjere)!“ (Hadis bilježi imam Muslim).

Neka je salavat i selam na porodicu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na Njegove časne drugove, tabine i sve one koji ih slijede do Sudnjeg dana.

Ako je tekućina bijela i sluzava, a ona se pojavljuje kod razmišljanja o polnom odnosu ili nadražaju, onda je to Mezjj ili Mezijj.

Ako je tekućina bijela i čvrsta i ako izlazi poslije napornog mokrenja, onda se to zove Vedjj ili Vedijj.

A kada je u pitanju sprema i njene osobine ona je svima poznata, po mirisu, boji i izgledu.

Propisi za ove dvije vrste tekućina spominju se pod temom „Šta kvari abdest“ i pod temom „Gusl“.

Poznate su stvari koje kvare abdest, između kojih je i „Sve ono što izađe na dva prirodna otvora“.

Pod ovim se podrazumijeva da sve što izađe na ova dva otvora bilo uobičajeno ili neuobičajeno, čisto ili nečisto.

Nema razilaženja među učenjacima da ono što izađe na dva prirodna otvora (polni organ i duburu) od mokrače, izmeta, vjetra, mezja i vedja kvari abdest, jer šerijatski tekstovi ukazuju na to.

Međutim, islamski pravnici imaju podijeljeno mišljenje oko toga da li sve što izađe na dva prirodna otvora (polni organ i duburu) kvari abdest ili ne?

Pa tako skupina učenjaka na čelu sa imamom Šafijom, rahmetullahi alejhi, smatra da sve što izađe na dva prirodna otvora, svejedno bila to krv, bilo koja tekućina ili čvrsti predmet, da to kvari abdest.

Dok druga skupina učenjaka na čelu sa imamom Malikom, rahmetullahi alejhi, smatra da samo ono što je uobičajno da izlazi na dva prirodna otvora, poput mokraće, izmeta, vjetra, mezja i vedja kvari abdest, dok sve ostalo ne kvari abdest.

I jedna i druga skupina dokazuju svoje stavove istim dokazima.

Stav bliži ispravnom, a Allah zna najbolje je, ono na čemu je imam Malik, rahmetullahi alejhi, jer to je ono našto ukazuju dokazi da kvari abdest.

U obične (normlane) stvari koji mogu izaći na oba prirodna otvora su: vjetar, izmet, mokraća, mezijj, sperma, vedjj, krv i bijela tekućina kod žena, a neuobičajeno je: kamenčići, gliste, dlake i dr.

Od čistih stvari koje izlaze je sperma, a nečiste su: mokrača, izmet, vedjj, mezjj i dr.

Dženabet ili džunupluk je stanje uzrokovano izlaskom sperme prilikom odnosa ili na neki drugi način.

Izlazak sperme u stanju budnosti van spolnog odnosa, zahtijeva kupanje samo ako je sa strašću i ako sperma izlazi u mlazu i to je stav većine islamskih učenjaka. (Pogledati Eš-Šerhu-l-Mumti’a ala Zadi-l-Mustakne’a, Ibn Usejmin 1/386).

Rekli smo u „stanju budnosti“, zbog toga što izlazak sperme u vrijeme spavanja zahtijeva kupanje uopćeno, jer spavač ne može kontrolirati svoje osjećaje i stoga se ne može govoriti o izlasku sa ili bez strasti.

To potvrđuje hadis Ummu Sulejm, radijjallahu anha, u kome se navodi da je pitala Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da li je ženi koja sanja (vidi) odnos, obavezno kupanje ili ne, na što joj je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: “Da, ukoliko primjeti spermu na odjeći“. (Pogledati Sahihu-l-Buhari i Sahihu-l-Muslim, 130 i 313).

Za onoga ko nakon spavanja primjeti vlažnost na donjem vešu, važi jedan od tri propisa:

1) ako je siguran da se radi o spermi, obavezan je okupati se.

2) Ako je siguran da nije sperma, obavezan je oprati odjeću, jer ta tekućina u najmanju ruku ima propis mokraće.

3) Ako nije siguran da li se radi o spermi ili nečemu drugom, poslužit će se indicijama (pomoćnim dokazima): Sjeti li se da je imao odnos u snu, smatrat će se da se radi o spermi, ako se ne sjeti da je imao odnos, ali je spavanju predhodilo razmišljanje o odnosu, smatrat će se da se radi o mezijju ili mezjju, jer on izlazi nakon razmišljanja o polnom odnosu.

Ako nije siguran ni u jednu od tri navedene stvari, jedan dio uleme smatra da će se iz predostrožnosti okupati, dok drugi dio uleme smatra obavezno kupanje samo ako se radi o jasnom povodu. (Pogledati El-Insaf, 2/84; El-Kavaid od Ibn Redžeba, 20; Eš-Šerhu-l-mumti’a, 1/388).

Ako sperma izađe nakon kupanja bez strasti, zbog pokreta ili bolesti, nije obaveza ponoviti kupanje, dovoljno je uzeti abdest, kao što se prenosi od Alije i Ibn Abasa, radijjallahu anhuma. (Pogledati El-Mugni, 1/268).

Dakle, ta tekućina koja ti izlazi nakon kupanja, a najvjerovtnije da se radio o mezjju, jeste nečista, ali se ne moraš poslije nje kupati, nego sačekaj da prestane izlaziti ta tekućina, zatim operi polni organ i abdesti se.

Izuzetak su osobe koje u islamskom pravu imaju status „Sahibi-Uzura“ (One osobe koje imaju Šerijatsko opravdanje), a to je svaka osoba koja nije u stanju čuvati pravnu čistoću (abdest), ona se konstatno nalazi u stanju koje se u islamskom pravu definiše kao stanje „hadesa“ (pravne nečistoće).

Takav status ima osoba kojoj neprestano teče mokraća, krv (mustehada) ili mezjj (tekućina koja izlazi pri spolnom nadražaju ili razmišljanju o odnosu), zatim osoba koja nekontrolisano pušta vjetar, ranjena ili ozlijeđena osoba kod koje krv neprestano ili uglavnom izlazi i sl.

Obaveza je Sahibu–Uzuru, nakon što nastupi namasko vrijeme, oprati mjesto na kojem istječe mokraća ili krv, staviti povez na njega i pričvrstiti ga koliko je god u mogućnosti (kako bi spriječio privremeno istjecanje) – osim ako iz opravdanog razloga ne smije staviti povez – uzeti abdest i odmah pristupiti obavljanju namaza.

Ako odmah obavi namaz, izvršio je ono što se od njega traži i njegov namaz je validan, a toleriše se i odgađanje namaza radi čekanja džemata ili spremanja za namaz (oblačenje odjeće).

Dokaz za stavljanje poveza, uzet je iz riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Hamni bint Džahš, kada mu se ona požalila na stalno istjecanje krvi:“Stavi komadić pamuka, to bi trebalo zaustaviti krv“.

A kad je rekla da je istjecanje puno jače, onda je on, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onda stavi povez“. (Pogledati Ebu Davud, 287; Et-Tirmizi, 128, Ibn Madže, 622, Imam Ahmed, 6/439 i drugi).

NAPOMENA: Na osnovu gore spomenutog, izlazak muške sperme iz rodnice žene nakon odnosa i kupanja ne kvari abdest, jer muška sperma nije ono što je uobičajno da izlazi na polni organ žene. A ako bi se to desilo u toku namaza, namaz i abdest su ispravni, tj. nije dužna da ih ponovi.

Ovo bi bilo brate nekoliko savjeta tebi u vezi abdesta i kupanja a tiće se i tekućine koja se kod tebe često javlja.

A Allah najbolje zna!

Safet Suljić

Islamski Univezitet Riyadh

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara