Da li je potvrđeno da će pobožna supruga imati nagradu onoga ko posti i klanja noćni namaz?

Pitanje:

Nekada sam pročitala hadis na islamskom forumu ali nije spomenut izvor hadisa. Sadržaj hadisa je sjajan ali bi željela da potvrdim njegovu vjerodostojnost prije nego ga ikome citiram. Hadis ide ovako, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Kada neka od vas da sve od sebe da bude dobra supruga. Njena nagrada je nagrada onoga ko posti čitav dan i klanja čitavu noć.“ Zaista ću cijeniti vašu pomoć.

Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

Možda mislite na predaju koju je zabilježio Taberanija u svome El-Mu’adžemu el-Evsatu (6733), i Ibn Asakir u Tarihu (43/348), od ‘Amra ibn Se’ida el-Kavlanija od Enesa ibn Malika, prema kojem je Selema dojilja Ibrahima, sina Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekla: „O Allahov Poslaniče, ti ljudima daješ razne radosne vijesti, zašto takvo nešto ne govoriš i ženama?“ On je rekao: „Zar neka od vas nije zadovoljna da kada zatrudni od svoga muža, a on zadovoljan sa njim, da ima nagradu onoga ko posti i klanja noćni namaz Allaha radi?…“

Ovaj hadis je izmišljen. Zabilježio ga je Ibn Dževzi u Mevdu’at (2/274).

Kaže:

„Ibn Hibban kaže: ”Amr ibn Se’id je onaj ko je prenio ovaj izmišljeni hadis od Enesa ibn Maika; nije dozvoljeno citirati ovaj hadis osim da se ukaže na njegovu neispravnost. I Es-Sujuti je se složio sa njim u El-Le’aliu, (2/175).’“

Silsiletu el-Ehadis ed-Da’ifeh ve-l-Mevdu’ah (5/76).

Također je zabilježio Ibn Hibban u El-Medžruhin (1/238) i Ibn ‘Adijj u El-Kamil (3/167) preko El-Hasana ibn Muhammeda el-Bahia od ‘Avfa el-‘Arabia od Ibn Sirina od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Ako žena ostane trudna, imat će nagradu onoga ko posti, klanja noćni namaz, je pokoran, koji se boji Allaha i bori se na Allahovom putu, slavljen i uzvišen neka je On.“

Ibn ‘Adijj kaže: „Ovo je munker. Također ga je zabilježio Ibn Dževzi u El-Mevdu’at (2/274). I Albani je rekao u Ed-Da’ifeh (5085): On je mevdu’ (izmišljen).“

Nema potrebe za ovom izmišljenom predajom, jer imamo predaju koju je zabilježio Imam Ahmed (1664) od Abdurahmana ibn ‘Avfa, radijallahu anh, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:„Ako žena klanja pet dnevnih namaza, posti mjesec ramazan, čuva svoju čednost i pokorna je mužu, bit će joj rečeno: ‘Uđi u Džennet kroz koja god vrata hoćeš.’“

Šejh Albani ga je ocijenio sahihom u Sahihu-l-Džami’ (660).

Za više informacija pogledajte odgovore na pitanja pod brojem 96584 i 121557.

A Allah zna najbolje.

Odgovorio: Šejh Muhammed ibn Salih el-Munedždžid

islamqa

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara