DA LI JE VELIKI KINESKI ZID PREGRADA KOJU JE IZGRADIO ZULKARNEJN?

Pročitajte tekst koji govori o misteriji i događajima koji su obilježili Zulkarnejna:
Između pregrade koju je sagradio Zulkarnejn i velikog kineskog zida postoji nekoliko ključnih razlika:
• Zulkarnejn je napravio pregradu da bi izolovao Jedžudž i Medžudž od ostaloga svijeta kojem su činili zulum, a kineski zid su sagradili da bi zaštitili svoju imperiju.
• Pregrada je sazidana, kako se to u ajetu decidno navodi, od željeza i bakra, dok je kineski zid izgrađen od kamena i maltera.
• Pregrada zatvara jedini prolaz između dvije planine, kroz koji su Jedžudž i Medžudž prolazili i doticali se sa ostalim svijetom, a kineski zid je pregrada koja se proteže između mnoštva planina i prolaza, u dužini od više hiljada milja, od sjevera do zapada Kine.
• Pregrada Jedžudža i Medžudža se ne može preći, osim kada to Allah odredi pri kraju ovog dunjaluka, dok kroz kineski zid na pojedinim mjestima ljudi prolaze bez problema, šta više, neki su njegovi dijelovi uklonjeni.
Zašto sateliti nisu otkrili pregradu i narod Jedžudž i Medžudž
Niko osim Allaha, dželle ve’ala, ne poznaje svaku tačku na zemlji, niti iko osim Njega poznaje sva Njegova stvorenja. Također, ne mora značiti da ne postoji ono što nije otkriveno, poput pregrade Jedžudža i Medžudža, ili Dedžalovog prebivališta, ili bilo čega drugog. Jer, Allah je možda odvratio ljude da ne vide pregradu i Jedžudž i Medžudž, i možda je postavio određenu vrstu brane, koja spriječava ljude da dođu do njih. Slično je učinjeno sa sinovima Israilovim, kojima je Allah odredio period u kojem će izgubljeni lutati, pa su četrdeset godina izgubljeni lutali na relativno malom prostoru. I niko ih od ljudi nije vidio sve dok nije prošao određeni period lutanja, a Allah, dželle ve’ala, je nad svakom stvari moćan i za sve je odredio rok i vrijeme. (1)
Kaže Uzvišeni: “Tvoj narod Kur’an poriče, a on je istina. Reci: “Ja nisam vaš čuvar, svaki nagovještaj ima svoje vrijeme, i vi ćete znati!” (Prijevod značenja sure El-En’am: 66-67) Dakle, nisu prethodnici bili u nemogućnosti da nešto otkriju, u odnosu na one koji dolaze poslije njih, jer je Uzvišeni Allah za sve odredio rok i vrijeme.
O ovoj temi zaključit ćemo priču riječima Kadija El-Ijada koji kaže: Hadisi koji govore o Jedžudžu i Medžudžu su istiniti i obaveza je vjerovanje u ono što je kazano, jer izlazak Jedžudža i Medžudža predstavlja jedan od znakova približavanja Sudnjeg dana. Također je kazano da niko neće posjedovati moć da im se u borbi suprostavi, zbog njihove mnogobrojnosti, i kazano je da će oni okružiti Isaa, alejhi selam, i njegove sudrugove vjernike koji će se spasiti od Dedždžala. On će doviti protiv njih, pa će ih Allah, dželle ve’ala, sve redom uništiti, poslavši im crve na vratove. Onda će se zemljom proširiti njihov smrad, da će vjernici jedva izdržati, a Isa će doviti, i s njim njegovi prijatelji, pa će Allah poslati ptice koje će odnijeti njihove leševe, gdje Allah bude htio.’

stari.aura

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara