Press "Enter" to skip to content

Da li je vjerodostojan hadis da čovjekova duša nakon smrti kruži oko kuće mjesec dana a oko kabura godinu dana?

Da li je vjerodostojan hadis da čovjekova duša nakon smrti kruži oko kuće mjesec dana a oko kabura godinu dana?

Odgovorio mr. Elvedin Pezić u video predavanju.

Transkript:
Ako možete da objasnite hadis ,,Kad čovjek umre njegova duša kruži oko njegove kuće mjesec dana a oko kabura godinu dana i tako dalje.“

Allah najbolje zna, ovo nije vjerodostojan hadis samim tim ga i ne treba pojašnjavati. Imamo vjerodostojne hadise a najpoznatiji hadis je od Bera ibn Aziba kojeg bilježi Imam Ahmed. Ona je duži hadis u kojem se detaljno govori kako meleki uzimaju dušu vjernika, kako uzimaju dušu nevjernika, kako duša vjernika ide do sedmog neba, kako se vraća ponovo u tijelo i kako meleki postavljaju pitanja čovjeku ,,Ko ti je gospodar? Koja ti je vjera? Ko ti je poslanik?“ Isto tako kako se kažnjava nevjernik, kako dolazi do prvog neba ne otvaraju mu se vrata, upisuju ga u knjigu, znači, sidždžina, i nakon toga isto tako biva podvrgnut pitanjima u kaburu. Tako da tvrditi da duša kruži oko kuće mjesec dana, oko kabura godinu dana. To je neispravno u suprotnosti sa autentičnim i vjerodostojnim hadisima, tako da nema potrebe i da se tumači.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *