Da li je ženi dozvoljeno da se rastavi od svog muža ukoliko je on ne može seksualno zadovoljiti?

PITANJE: Da li je ženi dozvoljeno da se rastavi od svog muža ukoliko je on ne moze seksualno zadovoljiti, iako se on mnogo trudi da njihov kompletan život (pa i seksualni) bude što bolji?

ODGOVOR: Prije nego što odgovorim na vaše pitanje treba spomenuti nešto o ovoj vrsti razvoda braka. Postoji razvod braka koji može inicirati žena. On se zove “muhale’a” što znači sporazumni razvod braka na ženin opravdani razlog uz određenu materijalnu nadoknadu mužu. Nekada ta nadoknada može biti vraćanje mehra koji je muž dao ženi. On je dozvoljen ukoliko se za to ispune uvjeti. Sabit b. Kajsova žena je tražila razvod braka. Došla je Poslaniku s.a.v.s. i rekla: “Poslaniče, ne nalazim mu mahane ni u ponašanju, ni u vjeri, ali mi se ne sviđa nezahvalnost u Islamu.” Poslanik s.a.v.s. ju je upitao: “Hoćeš li mu vratiti njegov vrt?” “Hoću”, odgovorila je. Potom je Poslanik s.a.v.s. rekao Sabitu: “Uzmi vrt i pusti je jednim talakom.” (El-Buhari i EnNesai). Postoje uvjeti da bi ovakav zahtjev bio valjan. Neki od njih su: -Da se radi o mržnji žene prema mužu, a ne obrnuto, jer muž koji mrzi i ne podnosi svoju ženu (u slučaju da je pusti) nema pravo od nje uzeti naknadu. On ima izbor da se strpi sa njom, ili, ako se boji štete da je pusti i da joj razvod braka. Da žena ne traži razvod, sve dok razlog zbog kojega ga traûi ne postane toliko ozbiljan da postoji opravdana bojazan da više neće moći ispunjavati Allahove propise, bilo da su vezani za nju, bilo da su vezani za muža. Kada se radi konkretno o vašem pitanju, mogu reći ovo: žena ima pravo na seksualno zadovoljstvo kao i muškarac i u tome nema nikakve razlike. Poslanik s.a.v.s. preporučuje da se ne prekida intimni odnos dok i žena ne doživi erekciju. Međutim, pitanje seksualnog zadovoljenja je relativno. Kod nekih osoba ima jedno značenje a kod drugih sasvim drugo. Zbog toga bi bilo dobro prije odgovora na ovo pitanje da se znalo na osnovu čega ste zaključili da vas muž ne može seksualno zadovoljiti? Dakle, da li se radi o privremenoj ili potpunoj impotenciji? Ukoliko se radi o privremenoj impotenciji u tom slučaju treba tražiti uzroke slabosti koje treba liječiti. Ako je moguće izlječenje, nema razloga za traženje razvoda. Ukoliko se radi o trajnoj impotenciji za koju nema lijeka, žena ima pravo da traži razvod braka isto kao i u slučaju sterilnosti. Dakle u slučaju da žena ne može podnijeti seksualno nezadovoljstvo i ne može izdržati, tada joj je dozvoljeno tražiti razvod braka kako bi bila slobodna za drugoga ko bi je htio oženiti. Ali se mora imati na umu da žena ne smije tražiti razvod bez nužde. Međutim, treba paziti da se granice ne pređu, pa da se zbog malog nezadovoljstva pristupa jednom ovako ozbiljnom problemu. Ne treba zaboraviti da je razvod braka Allahu najmrže dozvoljeno djelo. Mislim da se svakako trebaju ispitati uzroci takvog stanja. Nekada žena zna umišljati da je čovjek ne može zadovoljiti. Nekada žena ne podnosi svoga muža i zbog toga misli da je on lično ne može zadovoljiti. Nekada može postojati drugi problem koji se treba riješiti da bi funkcionisao seksualni život. Možda ovaj vaš problem ima drugu pozadinu. Možda bi bilo dobro da se ode kod nekoga ko bi dobro ispitao vaš problem sa psihološkog aspekta. Nakon svega ovoga ćete donijeti odluku. Nemojte zaboraviti da vi se ne možete razvesti od svoga muža kada vi hoćete, već ako želite ići ispravnim putem, u tom slučaju ćete tražiti sporazumni razvod braka od svoga muûa ukoliko za to zaista postoje razlozi. O njemu smo na početku odgovora nešto rekli.

Kompilacija pitanja i odgovora

Odgovara hfz. Mr. Senaid Zajimovic

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara